Європейська Комісія прийняла нову Стратегію ЄС щодо біорізноманіття до 2030 р. та пов’язаний з нею План дій – довгостроковий план охорони природи та відновлення деградованих екосистем.

У Стратегії наголошується, що пандемія COVID-19 робить необхідність охорони та відновлення природи ще більш нагальною:
«Пандемія – це усвідомлення зв’язків між нашим власним здоров’ям та здоров’ям екосистем. Ризик виникнення та поширення інфекційних захворювань збільшується в міру знищення природи. Захист та відновлення біорізноманіття та добре функціонуючих екосистем є ключовим фактором для підвищення нашої стійкості та запобігання виникненню та поширенню майбутніх захворювань».

Стратегія містить конкретні зобов’язання та дії, які мають бути виконані на території ЄС до 2030 року. Зокрема:

 законодавчо захищені мінімум 30% суходолу та 30% морських акваторій ЄС й поєднані екологічними коридорами, як частина Транс-Європейської Екомережі;

 суворо охороняється щонайменше третина заповідних територій ЄС, включаючи всі праліси, що залишилися в ЄС, і старовікові лісові масиви;

 забезпечене ефективне управління всіма охоронюваними територіями, визначені чіткі цілі та заходи щодо збереження та здійснюється належний моніторинг;

 створено екологічні коридори для запобігання генетичної ізоляції, забезпечення міграції видів та підтримання здоров’я екосистем.